top of page

לעדות שלך יש כוח!

מאגר העדויות הלאומי נועד לשמר את אירועי השבעה באוקטובר כזיכרון לאומי, ולצד זאת לסייע בידי משטרת ישראל לעשות עבודתה נאמנה במסגרת הליכים פליליים. לאחר מילוי פרטים אישיים ופרטים על האירוע, ניתן להקליט את העדות באמצעות המחשב או הטלפון הנייד בליווי שאלות מנחות. העדות שלך תישמר על גבי מאגר מאובטח, והרשאות הגישה ינתנו בהתאם לבחירתך.

bottom of page